Säker trädfällningsutrustning

Utrustning

I vårt arbete är det viktigt med bra utrustning för smidigt arbete men framför allt säkerhet. Alla olika arbeten behöver olika utrustningar. När det handlar om trädfällning används olika typer av motorsågar, fällriktare, kilar och dylikt. Samtidigt som när man arbetar med trädnedtagning då träden står svårt till och man är uppe i trädet används bland annat klätterselar, klätterskor, flipline, motorsågar anpassade för yrkesmässig enhandssågande samt massor av olika linor.

När det handlar om personlig utrustning är säkerhet det viktigaste, det ska vara anpassat för så väl arbete som personen som bär dem. Flera lager motståndskraftigt materia är ett måste för att motorsågskläderna skall vara godkända för detta ändamål. Detta materialet har med åren blivit allt tunnare och används i både byxor och jackor samt i sleavs som man har på underarmarna.

Hjälm med visir och godkända motorsågsstövlar eller kängor är ett måste både för stabilitet men även för rullande och fallande föremål.