Trädfällning med maskin

Flisning och bortforsling av skogsmaterial med miniskotare

Bortforsling

När arbetet är klart och trädmaterialet är på marken så blir det oftast ganska mycket. Då är det bra att i samma veva bli av med materialet. Vi kan erbjuda bortforsling och transport med kranbil som rymmer upp till 30 kubikmeter. Våra lastbilar är anpassade för att kunna ta sig in på de flesta uppfarterna.

Miniskotare

Där lastbilarna inte kommer åt, runt husknutar och bakom garage har vi även tillgång till en Vimek, det är en lite skogsmaskin som är anpassad för skonsam körning med lågt marktryck och smidighet.

Skotare

När vi arbetar med större röjningar och miniskotaren blir för liten har vi även en skotare i maskinparken. Även denna går på 8 hjul och har både band och kedjor för att kunna minska alla skador på undervegetationen.

Flisning

Vid större avverkningar kan det ofta bli lönsamt med att lägga upp samtligt material på arbetsplatsen för att flisa. Detta är det mest miljövänliga alternativet vid stora arbeten då vi minimerar lastbilstrafiken markant. Vi kommer ut med vår lastbilsmonterade flishugg och flisar ned materialet till 1 tredjedel av grundvolymen. Detta blir i slutändan biobränsle.