Avancerad trädfällning, nedtagning med sektionsfällning i Stockholm

Trädfällning

Trädfällning är något som utförts sedan urminnes tider. För att kunna utföra arbetet på bästa sätt arbetar vi med olika tekniker. Trädfällning på villatomt skiljer sig från trädfällning i skogen men grundprincipen är fortfarande den samma. För att kunna utföra en fällning krävs kunskap och engagemang! Vi arbetar med allt ifrån att fälla ett träd på en tomt till att avverka en hel skog.

Trädnedtagning

Trädnedtagning är en annan typ av trädfällning som utförs uppifrån trädet. Det används framför allt då området trädet är placerat på är för litet för att kunna fällas helt. Detta betyder att trädfällaren klättrar upp i trädet och tar ner den bit för bit. Detta är även ett bra sätt för att minimera skador på mark och undervegetation. Vi arbetar ofta på detta sätt och ser varje träd som en ny möjlighet.

Avverkning och gallring

Vi arbetar även med gallringar och avverkningar åt så väl tomtägare, skogsbolag samt byggherrar. Då har vi maskiner i olika storlekar för att effektivisera arbetet.