Flisning i Stockholm

Idag arbetar vi med flisning av trädmaterial. Det innebär att vi kommer ut till rishögar och flisar på plats. Idag har vi stora sammarbeten med bla, stora enso, holmen, jansson skogstjänst och skogssällskapet där vi flisar deras material som blir biobränsle.

Vi köper även upp rishögar för flisning.

Fliset säljs till värmevärk och gårdspannor i första hand men då vi kan producera olika fraktioner av flis. Detta köps av ridskolor, stall, kommuner och lekplatsentreprenörer. Vi producerar lekplatsflis med de godkända lagkraven och trädgårdsflis. Flis används till ridbanor, skogsstigar och även som täckmaterial i trädgårdar och lekparker.

Flisning