Trädfällning på ett tryggt och säkert sätt

Man saws sawmill with chainsaw at height with insurance. Concept of cutting down trees with help of lines.

Trädfällning på ett tryggt och säkert sätt

Välkommen till oss när ni behöver trygg och säker hjälp med trädfällning. Vi utför allt från trädfällning på en villatomt till större avverkningar i skog och mark.

Pris för trädfällning och praktisk information

Våra uppdrag kan se väldigt olika ut och innebära en bredd av utmaningar, det kräver att vi har kunskap om olika tekniker för att kunna göra vårt jobb på bästa möjliga sätt.

Hos oss finns ett engagerat och kunnigt team av trädfällare, arborister, markarbetare, maskinister och trädklättrare. Pris för trädfällning beror på dess omfång men kontakta oss med vad ni behöver hjälp med så ser vi till att hitta en bra lösning.

Vi tar oss an uppdrag åt både privatpersoner och företag, samt tomtägare, skogsbolag och byggherrar. Om ni önskar referenser innan ni anlitar oss så har vi självklart det, vi är måna om att ni ska känna er trygga och nöjda med oss och vårt arbete.

Fälla träd - Stockholm

Vad för typ av trädfällning och pris för just ert uppdrag ser vi över när ni kontaktar oss.

En trädfällning på en villatomt skiljer sig mellan en trädfällning på en mark med mer yta och ibland kan det finnas behov av trädfällning med kranbil.

Principen är densamma men det kan behöva användas olika tekniker och maskiner för att göra det säkert och speciellt eftersom varje träd är unikt.

Trädfällning

Trädfällning med kranbil och pris för tjänsten

När det inte finns utrymme att fälla ett helt träd så finns alternativet att utföra en trädnedtagning som man gör uppifrån och ner i sektioner.

Då har vi en trädklättrare som tar sig upp i trädet med anpassad utrustning och fäller trädet bit för bit uppifrån och ned. Med den här tekniken besparar man åverkan på mark och undervegetation runt omkring.

I vissa fall kan man också behöva kranbil för en säker nedtagning. Om det till exempel är träd som varken går att fälla helt eller som av någon anledning är olämpligt att klättra upp i, då får vi genomföra trädfällning med kranbil. Det innebär att vi använder oss av ett sågaggregat som är monterat på en lastbilskran och kan på det sättet ta ner trädet bit för bit uppifrån i sektioner eller om så önskas endast göra en toppning av trädet.

Kontakta oss för frågor om trädfällning med kranbil och pris för våra tjänster.

Vi är vana vid utmaningar men har också stor respekt för vilka krafter vi har att göra med och med vår kunskap och erfarenhet rekommenderar vi er verkligen att ta professionell hjälp när ni planerar någon form av trädfällning.